Corner-1

Diagnostyka

Prawie dwadzieścia lat przeznaczyliśmy badaniu, które prowadziło do opanowania nieniszczącej analizy całkowitej i testowania paneli fotowoltaicznych. Wykorzystując te badania uzyskujemy przykładowo podstawy do reklamacji paneli. Jesteśmy w branży jedną z uznawanych firm, nasze wykiki badań nie można lekko podważyć.

Wynik prób uzależniony jest od częściowych wyników z pojedyńczych testów i daje odbicię usterek i jakości pojedyńczych próbek.

VA ANALIZA – FLASH TEST

 • Pomiar charakterystyk woltamperowych panelu fotowoltaicznego na testerze kalibrowanym.Flash Test01
 • Służy jako podstawowa metoda służąca do oceny mocy elektrycznej panelu fotowoltaicznego i jej wychylenia.
 • Służy jako jedyny miarodajny wskażnik do reaklamacji właściwości elektrycznych panelu.

Dla dokładniejszego określenia przyczyn obniżenia mocy panelu muszi być wykorzystana jedna z następujących metod diagnostycznych:

TERMOKAMERA

Metoda, której wyniki są uznawane jako kluczowy wskażnik jakości próbki. Często się zapomina o właściwej interpretacji wyników i ich uzupełnieniu o analizy wykorzystujące pozostałe metody.

 • Szybka i efektywna metoda do lokalizacji wad, które mogą powodować straty mocy panelu fotowoltaicznego.Termokamera
 • Metoda pracująca na zasadzie detekcji podczerwonej części widma świetlnego, które jest niewidoczne dla ludskiego wzroku. Samotna termowizja nie wystarcza do udowodnienia wad panelu. Obecność gorętszych obszarów może mieć wpływ na charakterystyki elektryczne panelu, ale też nie muszi mieć wpływu.

Typy usterek, które mogą być odnalezione za pomocą termowizji:

 • Opór przejściowy w połączeniu lutowanym,
 • opór przejściowy w złączu,
 • niski równoległy opór pojedyńczego ogniwa fotowoltaicznego (wewnętrzne zwarcie w układzie ogniwa fotowoltaicznego),
 • uszkodzoną lub przepustowo polaryzowaną diodę pomostową,
 • różnice w charakterystykach woltamperowych pojedyńczych ogniw fotowoltaicznych w jednym module,
 • zasłonięcie pojedyńczych ogniw lub ich części.

ELEKTROLUMINISCENCJA

Ta metoda wykorzystuje odwrotne zasady niż termokamera – zamiast naświecenia i produkcji energii elektrycznej jest do panelu prąd dostarczany. Panel elimtuje promieniowanie, kóre jest rejestrowane naukową kamerą CCD.

 • Metoda umożliwia zobaczyć rozłożenie prądów w panelu i jego ogniwach i podświetla niejednorodośći i lokalne usterki. Elektroluminiscence
 • W obrazie odzyskanym poprzez elektroluminiscencję są widoczne czarne i jasne miejsca. Sprawnie działający panel ma jednolite rozłożenie jasnego koloru. W przypadku polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych także monokrystaliczne domeny i ich przejścia na sąsiednie domeny, inaczej orientowane.

Typy wad, które mogą być wykryte za pomocą elektroluminiscencji:

 • Pęknięcia i mikropęknięcia w ogniwie,
 • przerwaną metalizację pojedyńczych ogniw,
 • elektrycznie negatywne części panelu (części ogniw lub całego łańcucha),
 • pozostałe niejednorodności – wykrycie błędów technologicznych powstałych przed uszczelnieniem ogniw w panelu fotowoltaicznym (niejednorodne spieczenie przewodzących past, rozpraszanie itp.).

POMIAR MOBILNY VA CHARAKTERYSTYK

Chodzi o efektywną metodę oceny charakterystyk woltamperowych pojedyńczych paneli. Wykonuje się bezpośrednio na konstrukcji w elektrowni fotowoltaicznej.

Co ta metoda potrafi wykryć?

 • Wykryje wychylenia charakterystyk woltamperowych paneli bez czasu i finansów wymagających testów w laboratoriach,
 • uzupełni pomiary przy podejrzeniu na aktywną diodę pomostową (błędny string w panelu),
 • jednocześnie zmierzy temperaturę panelu i intensywność oświetlenia pyranometrem kalibrowanym (ISO 9060:1990(E) Secondary standard).

KOMORA KLIMATYCZNA - SZTUCZNE STARZENIE

Próby w komorach klimatycznych (według norm CSN/IEC) zapewniają przyszpieszone starzenie testowanych paneli fotowoltaicznych. Można sprawdzić właściwości paneli po wieloletniej eksploatacji w standardowych warunkach klimatycznych.Komora

 • Próba cykliczną zmianą temperatury obciąża próbkę szybkimi zmianami temperatury
  zposobem, który dzięki różnym wartościom indeksu rozszerzalności cieplnej materiałów
  różnych części panelu fotowoltaicznego potrafi odkryć ukryte wady (błędne lutowanie
  uszkodzenie ogniw, rozwarstwanie, obniżenie mocy i oporu izolacyjnego).
 • Próba marznącą wilgocią pokaże obniżoną wytrzymałóść panelu fotowoltaicznego przeciw wilgoci,
  która przy szybkim obniżeniu temperatury w strukturze panelu zamarznie.
 • Próba ciepłem wilgotnym sprawdzi wytrzymałość panelu przeciw długoterminowemu działaniu wilgotności i ciepła (42 dni). Panele z uszkodzonymi ogniwami solarnymi pokażą często obniżenie mocy.

Komorę klimatyczną można też wykorzystać do przeprowadzania prób obciążeniowych innych typów produktów
(przemysł samochodowy, elektronika, budownictwo, przemysł maszynowy…).