Corner-1

Monitoring

MONITORING DYSPOZYTORSKI

Naszi dyspozytorzy codziennie monitorują Waszą elektrownie fotowoltaiczną. Przy pojawieniu się niestandardowej sytuacji lub usterki wysyłają natychmiast profesjonalnych serwisantów do bezzwłocznego usunięcia problemu.

OPROGRAMOWANIE DYSPOZYTORA
  • Ciągle zbiera dane z elektrowni.
  • Posiada przejrzysty panel kontrolny, który pozwala monitorowanie aktualnego stanu elektrowni.Fotomon Bez Pozadi
  • Umożliwia szybki przegląd przacy pojedyńczych falowników w elektrowni.
  • Umożliwia przejrzystą evidencję usterek w dzienniku. 
ANALIIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Po długim czasie badań stworzyliśmy specjalne oprogramowanie do statystycznego wykrywania błędów i analizę niestandardowych zmian w elektrowniach fotowoltaicznych. Używając ten program jesteśmy w stanie zawczasu wykrywać błędy, które zwykle nie zostały by wykryte i które powodują obniżanie mocy elektrowni lub powodują poważniejsze usterki.

Jak działa analiza przy pomocy naszego oprogramowania?

Porównuje statyctycznie falowniki i elektrownie pomiędzy sobą.

  • Wykorzystuje długoterminowe statystyki do wyszukiwania ukrytych usterek falowników.
  • Wytwarza protokoły o wykrytych usterkachFotomon Web
  • Przejrzyście wyświetla grafy statystyczne.

OPROGRAMOWANIE DLA WAS - KLIENTÓW

  • Zdobędą Państwo dostęp do bazy dla dowolnej liczby współpracowników.
  • Do programu można się zalogować z całego świata – oprogramowanie wykorzystuje interfejs WWW, potrzebne są tylko dane do zalogowania.
  • Dostaną Państwo aktualne i przejrzyste informacje.