Corner-2

Informacje na temat fotowoltaiki

Fotowoltaika to alternatywny zposób produkcji energii elektrycznej przemianą z promieniowania słonecznego.

Princip Fotovoltaiky
Zasady fotowoltaiki

Zjawisko fotowoltaiczne zostało odkryte przez Alexandre Edmond Becquerel w 1839 roku i do dnia dzisiejszego korzystamy z jego doświadczeń..

Legislativa
Legislatywa

Spółki dystrybucyjne są na podstawie uchwalonych ustaw UE zobowiązane do wykupu energii elektycznej z odnawialnych źródeł...

Návrh ostrovniho FV systému
Projekt autonomicznego systemu PV

Posiadacie Państwo nieruchomości, karawan, jacht lub inny obiekt cywilny lub przemysłowy w miejscu bez dostępu do energii elektrycznej?...

Státní podpora fotovoltaiky
Dofinansowania

Według aktualnej legislatywy czeskiej są dofinansowane systemy fotowoltaiczne do 30kWp instalowane na dachach budynków w 2012 roku...

Schéma možných připojení
Schematy możliwych podłączeń

System fotowoltaiczny można podłączyć do sieci, lub może funkcjonować jako system autonomiczny lub hybrydowy...