Corner-2

Projekty pod klucz

Projekt rozwiązania technicznego jest zawsze wykonywany na podstawie materiałów charakteryzujących daną instalację i zawiera długoletnie doświadczenia pracowników firmy Solartec s.r.o. s projektowaniem i instalacją elektrowni fotowoltaicznych w Europie.

Pro "Projektowanie, dostawa i instalacja elektrowni fotowoltaicznych“ przebiega w firmie Solartec zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008. Certifikacja zostałą przeprowadzona przez międzynarodową firmę SGS Société Genérale de Surveillance SA. 

W projekcie rozwiązania technicznego zawarte jest optymalne rozmieszczenie paneli na dachu, zapewniające najkorzystniejsze warunki eksploatacji elektrowni.

Podstawowe komponenty:Schema Domu Cz

Panele fotowoltaiczne

Są kluczową częścią elektrowni i służą do konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną (prąd stały). Można stosować rózne rodzaje paneli, ale najczęściej instalowane są panele z krzemu krystalicznego, które są w stanie produkować energię elektryczną nawet przy zachmurzeniu (przy rozproszonym świetle)

Falowniki

Falownik to urządzenie elektryczne zmieniające prąd stały z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny. To urządzenie jest też jednostką sterującą całym systeme i zawiera dodatkowe funkcje (monitoring).

Konstrukce

Panele fotowoltaiczne są przymocowane do dachu różnymi konstrukcjami przystosowanymi do wszelkiego rodzaju pokryć dachowych i rodzaji dachów.