Historia i współczesność

 • 1989 – początek rozwoju technologii ogniw fotowoltaicznych (przez przyszłych współników w byłej firmie s.p. Tesla Roznov)
 • 1993 – SOLARTEC s.r.o. – założenie spółki
 • 1993 – nawiązanie współpracy z czeskimi uniwersytetami - wystąpienia fachowców firmy Solartec na uniwersytetach
 • 1994 – wybudowanie linii produkcyjnej i produkcja ogniw fotowoltaicznych własnej konstrukcji
 • 1997 – pierwszy międzynarodowy projekt z dofinansowaniem EC - 1st PV Facade in the Czech Republic one of the first colored Facadee Worldwide
 • 1997 – pierwsza instalacja PV systemu – początek instalacji PV systemów "pod klucz"
 • 1998 – dostawa SC do instalacji na elewacji w Japonii (YKK Tokio)
 • 1999 – realizacja perwszej "większej" instalacji PVS podłączonej do sieci na budynku w Czechach - 6kWp kolorowa elewacja Corinthia Panorama Hotel Praha
 • 2002 – realizacja pierwszej instalacji 20kWp w Czechach podłączonej do sieci rozdzielczej
 • 2003 – unikatna własna technologia BIPV (integracja PV do budynków) - projekt nauki i rozwoju
 • 2004 – pierwszy projekt „zagranicznej pomocy w rozwoju“ – energia elektryczna dla szkół w Kenii
 • 2007 – rozruch nowoczesnej linii do produkcji ogniw fotowoltaicznych (rozmiar SČ 5" i 6")
 • 2008 – certyfikacja według ISO 9001:2000
 • 2011 – certyfiakcja według ISO 9001:2008
 • 2012 – spółka przeszła zmianę logo i wyglądu spółki, tak zwany "rebranding" (patrz. fotogaleria poniżej)

Przegląd działalności

PV projekty

 • projektowanie elektrowni fotowoltaicznych
 • realizacja elektrowni fotowoltaicznych
 • BIPV (integracja PV do budynków)
 • projekty zagranicznej współpracy rozwojowej

Usługi

 • konsultacje
 • negocjacje ze zakładami energetycznymi
 • pozyskiwanie licencji potrzebnych do produkcji energii elektrycznej ze słońca
 • projektowanie systemów fotowoltaicznych i opracowanie dokumentacji projektowej
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • wsparcie techniczne
 • targi, workshopy i szkolenia
 • współpraca z ośrodkami naukowymi i szkoleniowymi

Sprzedaż

 • zespoly systemów fotowoltaicznych
 • aplikacje przemysłowe
 • sprzedaż hurtowa

Badania naukowe

 • rozwiązywanie zadań naukowych Republiki Czeskiej i Komisji Europejskiej
 • inowacja produkcji własnej

Serwis, monitoring i diagnostyka PVE

 • Monitoring zdalny
 • Analiza danych statystycznych do odkrywania wad ukrytych
 • Oprogramowanie klienckie dostępne z całego świata
 • Kompletna dokumentacja do procesu reklamacji
 • VA analiza – Flash test
 • Termokamera
 • Elektroluminiscencja
 • Pomiar ruchomy charakterystyk VA

Produkcja

 • ogniwa fotowoltaiczne (podstawowy produkt)
 • kolorowe i koncentratorowe ogniwa
 • czujniki optyzcne
 • cięcia ogniw fotowoltaicznych
 • fotowoltaiczne podwójne szkła izolacyjne

Fotogalerie